Uncategorized


한국과 일본의 속-옷 사이즈 기준이 다른이유 ㅎㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이래서 일본 배우 피지컬이

더 좋은거였나 ㄷㄷㄷ

사기일수도 있겠네 ㄷㄷ